Wat is een coronair virus? Wat is een nieuw coronair virus? Het Coronavirus is een groot virussfamilie, omdat de virale vorm de naam van de kroon onder elektronenmicroscoop waarneemt. Tot nu toe blijkt dat coronavirussen alleen gewervelde dieren infecteren, het veroorzaken van menselijke en dierlijke ademhalingskanaal, spijsverteringskanaal en zenuwstelziekte, zoals koud en het Midden-Oosterse ademhalingssyndroom (Mers) en ernstig acuut ademhalingssyndroom (SARS) en andere ernstige ziekten. De nieuwe Coronavirus is een Coronavirus-virussenstam die nooit in het menselijk lichaam is ontdekt. Naast deze nieuwe Coronavirus gevonden, zijn er 6 soorten coronavirussen die bekend zijn om mensen in te schakelen. 4 van hen komen vaker voor in de bevolking, de pathogeniciteit is laag, meestal veroorzaakt in het algemeen slechts een lichte ademhalingssymptomen die vergelijkbaar zijn met gewone verkoudheid; de andere 2 is de SARS Coronavirus en Mers Coronavirus die we bekend zijn. Het nieuwe coronaire virus dat veroorzaakte Wuhan Pneumonia-epidemie?n is heel anders. Zoals iemand, hoewel de verschillende virussen naaste familieleden zijn, zijn ze heel anders. Hoewel het nieuwe Coronavirus naaste familieleden is, maar er is geen vreselijke kenmerken van SARS, dus hoef je niet in paniek te zijn, let op voor preventief werk.

Kan Coronavirus in interpersoonlijke communicatie? Wat zijn de symptomen na menseninfectie? Sommige coronaire virussen kunnen worden ge?nfecteerd met interpersoonlijke, werkplek of medische instellingen en ge?nfecteerd met ge?nfecteerde mensen. Nadat mensen coronavirussen infecteren, zullen de symptomen vari?ren van virussen. Gemeenschappelijke borden omvatten respiratoire symptomen, koorts, hoest, luchtbevordering en moeite ademhaling. In een meer ernstig geval kan infectie leiden tot pneumonie, ernstig acuut ademhalingssyndroom, nierfalen en zelfs de dood. Pati?nten met nieuwe Coronavirus worden in het algemeen gemanifesteerd als koorts, vermoeidheid, droge hoest, geleidelijk moeilijk ademhalen, en sommige pati?nten hebben een lichte symptomen, geen koorts; ernstige pati?nten lijden aan acuut ademhalingssyndroom, sepsis shock, het is moeilijk om metabole zuurvergiftiging te corrigeren en dyscomplete disfunctie. Op dit moment zijn de meeste pati?nten midden-mild, goede prognose, en een paar pati?nten hebben kritieke toestand, en de dood.

Kan nieuwe Coronavirussen-behandeling? Is er een vaccin beschikbaar? Voor nieuwe ziekten is er geen beschikbaar vaccin. Het ontwikkelen van een nieuw vaccin kan enkele jaren duren.

Op dit moment is er geen specifieke behandeling voor ziektes veroorzaakt door nieuwe coronavirussen. Veel symptomen kunnen echter worden behandeld, dus het is noodzakelijk om te behandelen volgens de klinische situatie van de pati?nt.

Bovendien kan de hulpverpleging van de ge?nfecteerde persoon zeer effectief zijn. Wat is nauw contact? Wat moet ik doen als de afdeling Disease Control u op de hoogte brengt dat na nauw contact? Het nauwe contact is een van de gevallen van contact met gevallen (waarnemings- en diagnosekas): (1) om te leven, studeren, werk of ander personeel met de zaak; (2) behandeling, verpleging, bezoeken van medisch personeel, familieleden of Andere mensen die niet zijn genomen om vergelijkbaar te zijn met het geval wanneer het geval wordt genomen; (3) de gevallen van pati?nten en escorts in het geval van de ziekte; (4) Na het onderzoeksonderzoek, beschouwt de beoordeling van de beoordeling.

Volg de vereisten voor thuis medische observatie, geen paniek.

Ga niet naar het werk, ga niet uit, doe je zelf-fysieke conditie, accepteer regelmatig de follow-up van de gemeenschapsarts, als er een abnormale klinische manifestatie zoals koorts, hoest, tijdig rapport aan de lokale ziekte is Preventie- en controlesysteem, onder zijn begeleiding, aan de aangewezen medische instelling, diagnose. Hebben gezondheidswerkers het risico van ge?nfecteerde nieuwe coronavirussen? Ja, als gevolg van het contact van gezondheidswerkers en pati?nten in contact met pati?nten met pati?nten, hebben gezondheidswerkers het risico van ge?nfecteerde nieuwe coronavirussen. Wie suggereert dat gezondheidswerkers zich houden aan de passende infectiepreventie en controlemaatregelen.

De 5 geruchten over Wuhan Viral Pneumonia hebben onlangs het Chinese Disease Control Center is "geruchten" op de offici?le website over de vijf geruchten van Wuhan Viral Pneumonia. De mysterieuze ziekte in Wuhan, China is bevestigd dat een nieuw SARS-virus is.

Een fout.

Het pathogeen wordt bepaald als een nieuw type Coronavirus. De geruchten hebben een gerucht, het nieuwe virus is vergelijkbaar met SARS. De nieuwe coronaire virus-gensequentie is vergelijkbaar met SARS-virus tot 80%? "A: verkeerd. Het genetische vermogen van virussen kan niet gelijk zijn aan het pathogene vermogen van virussen en nieuwe coronavirussen en SARS, Mers behoren tot de grote familie van Coronavirus, maar de gene-evolutie-analyse toont aan dat ze zijn verdeeld in verschillende subpopulaties, hun virale gensequentie verschillen groter. Er zijn verschillende gevallen van geruchten in ons ziekenhuis, en het is strikt ge?soleerd.

Zeer vreselijk, er wordt gezegd dat 80% niet-klasse is. Een fout.

De nieuwe Coronavirus en SARS-virussen zijn niet hetzelfde. Isolatiebehandeling werd uitgevoerd bij infectieziekten, wat de vereisten is van de preventie en controle van infectieziekten in de Volksrepubliek China. Dit is niet verantwoordelijk voor pati?nten en is verantwoordelijk voor de volksgezondheid.

Vanaf 19 22 januari 2 22, verzamelde Wuhan City 198 gevallen van pneumonia-ge?nfecteerde pneumonie, 25 gevallen, 3 gevallen van overlijden.

Op dit moment zijn 170 gevallen nog in het ziekenhuis, waaronder 126 mild minimalisme, 35 gevallen van ernstige ziekten, 9 gevallen van kritisch ziekte, zijn onderworpen aan isolatiebehandeling in Wuhan, aangewezen medische instellingen. Een pati?nt in Daxing District, Beijing, een pati?nt in de provincie Guangdong, heeft isolatiebehandeling ontvangen in het ziekenhuis met een vaste punt en de toestand is stabiel.

De geruchten vier "SARS verdwenen niet, en ze zijn parasitair in vleermuizen geweest." A: verkeerd.

In 2002-2003 heeft mijn land de SARS-epidemie gebroken. In het verleden nog eens tien jaar heeft mijn land nog nooit SARS-zaak gevonden. Op dit moment is er geen detectie van menselijke SARS-coronavirus in het BAT-lichaam. Het gerucht is vijf "Wuhan Pneumonia-virus is het langdurige Sars Corona-virus.

"A: FOUT. Het Corona-virus op het internet wordt vertaald door Coronavirus, en het pathogeen veroorzaakt door Wuhan Viral Pneumonia-epidemie is een nieuwe coronavirus. Huidige enquête toonde aan dat het virus interpersoonlijke communicatievaardigheden en pathogeniciteit zwakker zijn dan SARS-virussen. Hoe te doen Zelfbescherming? Contact verminderen en de standaardaanbevelingen verminderen voor verspreiding van een reeks ziekten omvatten, handhaaft de basishanden en de ademhalingshygi?ne, hecht aan veiligheid eetgewoonten, en vermijd zo dichtbij contact met elke persoon die een symptomen van respiratoire ziekten vertoont (zoals hoest en niezen, enz.).

Op dit moment is het in de winter en de lente infectieuze ziekten.

Merk op dat de binnenlucht circuleert, het vermijden van openbare toepassingen en mensen die niet zijn verspreid en maskers indien nodig kunnen dragen.

Was na thuis je handen, neus. Als er koorts en andere ademhalingssymptomen zijn, is met name continue warmte niet terugtrekken, tijdig bezoek aan medische instellingen.